MSSP:  TT36001
MSSP:  TT36004
MSSP:  TT36007
MSSP:  TT36010
MSSP:  TT36009
MSSP:  TT36008
MSSP:  TT36006
MSSP:  TT36003
MSSP:  TT36002
MÃ SỐ: TT36005
Chủng loại : GẠCH ỐP TƯỜNG - 30x60 ĐIỂM TRANG TRÍ CAO CẤP
Chất liệu :
Kích thước : 30X60
Mô tả :
Giá : Call

  Phối cảnh mẫu: