MSSP:  TT308
MSSP:  TT307
MSSP:  TT306
MSSP:  TT305
MSSP:  TT304
MSSP:  TT303
MSSP:  TT302
MSSP:  TT301
MÃ SỐ: TT309
Chủng loại : GẠCH TRANG TRÍ - Điểm Nổi 30x30cm
Chất liệu :
Kích thước : 30x30cm
Mô tả :
Giá : Call

  Phối cảnh mẫu: