MSSP:  T30137
MSSP:  T30134
MSSP:  T30133
MSSP:  T30132
MSSP:  T30131
MSSP:  T30122
MSSP:  T30121
MSSP:  T30128 (Khuôn nổi)
MSSP:  T30123
MSSP:  T30127 ( khuôn nổi )
MSSP:  T30129 (khuôn nổi)
MSSP:  T30126
MSSP:  T30125
MSSP:  T30124
MSSP:  T30107
MSSP:  T30109
MSSP:  T30108
MSSP:  T30106
MSSP:  T30105
MSSP:  T30104
MSSP:  T30103
MSSP:  T30102
MSSP:  T30101
MÃ SỐ: T30136
Chủng loại : GẠCH LÁT NỀN - 30x30 cm SÀN NƯỚC KTS MÀI CẠNH
Chất liệu :
Kích thước : 30x30cm
Mô tả :
Giá : Call

  Phối cảnh mẫu: