MSSP:  PL55705
MSSP:  PL55703
MSSP:  PL55710
MSSP:  PL55702
MÃ SỐ: PL55706
Chủng loại : ỐP TƯỜNG - LEN TƯỜNG 12x50cm KTS
Chất liệu :
Kích thước : 12x50cm
Mô tả :
Giá : Call

  Phối cảnh mẫu: